Nervocity

Realtime, context bewust en gepersonaliseerde detectie van stress in een stedelijke omgeving

In Nervocity wordt onderzocht hoe mensen die in Gent wonen of werken de drukte van de stad beleven.

Dit wordt mogelijk gemaakt door deelnemers in veldtesten, waar ze hun dagdagelijkse activiteiten uitvoeren, rond te laten lopen met een imec chill+ wearable, vergezeld door de “nervocity-app”. Hiermee wordt er dan een fusie gemaakt tussen fysiologische data van de chill+ en contextuele app-data zoals locatie en telefoongebruik om het stressniveau van de participant te bepalen. Uiteindelijk zal de verzamelde informatie van deze veldtesten gebruikt worden om de verschillende stressoren in kaart te brengen; Wat geeft mensen stress in een stedelijke omgeving, en hoe kunnen een stad en partnerorganisaties die rond stress werken, daarbij helpen?

Dit onderzoek verloopt in drie veldtestfases over een periode van één jaar; De eerste veldtestfase dient vooral om de samenhang van de verschillende technische componenten te testen. In de tweede fase worden gepersonaliseerde modellen getest en de derde fase wordt het onderzoek opgeschaald naar een groot aantal participanten.

Realtime

Een eerste uitdaging in dit project is om realtime stress bij participanten te detecteren. Dit is nodig om zo snel mogelijk vragen te kunnen stellen om:

  • Gedetecteerde stress al dan niet te bevestiven
  • Contextuele informatie te verzamelen op interessante momenten (zoals verhoogde hartslag als gebruikt stilzit)
  • Realtime deze informatie te vergaren, zodat de deelnemer een meer indicatief antwoord geeft

Hiervoor wordt de “nervocity-app” ontwikkeld, die chill+ data samen met andere contextuele informatie doorstuurt naar de cloud, waar deze vervolgens naar onze real-time machine-learning modellen gestuurd wordt.

Dynamisch & gepersonaliseerd

Een stressrespons is voor iedereen is uniek, zowel op fysiologisch als context niveau. Iedereen zal stress krijgen als een leeuw op jou komt afgelopen, maar niet iedereen zal overstuur geraken als de tram overvol is en te laat afkomt. Deze verschillen zijn eigen aan de persoon en context. Daarom wordt er in volgende veldtestfases gefocust op gepersonaliseerde modellen, die initieel vertrekken van de fysiologische eigenschappen van de participant in rust. Vervolgens worden deze modellen, aan de hand van de interactieve vragen geüpdatet om zo bij te leren over de persoon en steeds betere predicties te geven.

Stress kaart

Uiteindelijk zullen de resultaten van de drie veldtesten gebruikt worden om een stress kaart te maken van Gent. Via deze kaart zal stad Gent overwegen welke maatregelen zij kunnen nemen om de stressoren te verminderen. De resultaten hiervan zullen openbaar beschikbaar gemaakt worden.

Een stap naar de stad van morgen

De partners zullen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om het stressniveau in de stad te verlagen. Op die manier stimuleert het project niet alleen technologische vooruitgang, maar ook een samenleving die gefocust is op welzijn van het individu.

“Nervocity blikt vooruit hoe we onze grootsteden aangenamer kunnen maken voor een groter publiek”