TECH4WW

Technologie voor Werkbaar werk

Technologieën zoals cobots, digitale werkinstructies en exoskeletten kunnen productieflows verbeteren, en de fysieke of cognitieve belasting van werknemers verlagen. Dat leidt tot werkbaar werk dat mensen langer volhouden. Deze proeftuin demonstreert de verschillende mogelijkheden om de werkbaarheid van jobs te verhogen.

Waarover gaat het?

De nieuwe Proeftuin Industrie 4.0 ‘Technologie voor Werkbaar Werk’ wil in drie jaar tijd 750 bedrijven bereiken om innovatieve technologieën toe te passen die de werknemers ten goede komen. Het gaat onder meer om cobots, digitale werkinstructies en pakken die het lichaam ondersteunen bij fysiek zwaar werk (exo-skeletten).

Het project loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2024 en wordt uitgevoerd door de onderzoeksinstellingen Flanders Make, imec, Sirris en HIVA (KU LEUVEN).

Waarom is dit interessant voor jou?

De Vlaamse arbeidsmarkt staat sterk onder druk. Veel bedrijven krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld. Om deze krapte aan te pakken is het niet alleen belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Ze moeten ook aan de slag blijven. Werkbaar werk is daarbij een belangrijke hefboom.

Deze proeftuin onderzoekt en demonstreert hoe ook jouw bedrijf met behulp van innovatieve technologieën de werkbaarheid van jobs kan verhogen.

Daarbij is er aandacht voor drie domeinen:

  • De fysieke belasting van werknemers;
  • De cognitieve belasting van werknemers;
  • De arbeidsorganisatie, zoals interne productieflows.

Om al deze aspecten te behandelen, worden negen demo’s ontwikkeld rond specifieke technologieën, twee geïntegreerde demo-omgevingen waarin meerdere technologieën samenkomen en een mobiele demo om ter plaatse verschillende doelgroepen te bereiken.

Meer info

Lees meer op de site van Vlaanderen Industrie 4.0